Legislatíva

Lietaniu s lietadlami spôsobilých lietať bez pilota (UAV) sa venujeme už viac ako 10 rokov. Prvotne ako modelári a piloti vrtuľníkov so spaľovacím alebo žhaviacim motorom, s ktorými nebolo jednoduché vyhotoviť také kvalitné a stabilné zábery ako s dnešnými dronmi. Po ich  príchode na trh sme sa rozhodli otvoriť spoločnosť ShockWaveStudio a ponúknuť Vám široké spektrum služieb ktoré drony ponúkajú. Piloti v našej spoločnosti majú úspešne zvládnuté všetky potrebné skúšky (teoretické a praktické), zaplatené poplatky na výkon leteckých prác. Spolupracujeme s viacerými spoločnostami ktoré sa venujú leteckým prácam pomocou UAV.

Taktiež školíme a pripravujeme budúcich pilotov UAV. K práci pristupujeme vždy zodpovedne a bezpečne.

Naši partneri Vám radi pomôžu s vypracovaním letovej prevádzkovej príručky ktorá je pre získanie povolenia na výkon leteckých prác potrebná.

Vlastníme niekoľko dronov ktoré su zaregistrované na dopravnom úrade a poistené za škodu spôsobenú prevádzkou až do 950 000€

Dopravný úrad vydal rozhodnutie, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (tzv. drony) vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Rozhodnutie nájdete na tejto stránke.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pred kúpou dronu odporúča overiť si, či je zariadenie určené pre trh Európskej únie. Ako postupovať informuje na svojom webovom sídle.

Pre lietadlá spôsobilé lietať bez pilota (ľudovo nazývané aj drony) s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 150 kg upravuje podmienky Európska agentúra pre bezpečnosť letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom zneníĎalej sa uplatňujú požiadavky aj s ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel.

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 150 kg môžu podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad  po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Primerane sa pritom uplatňujú požiadavky platné pre vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky pre letecký personál, letovú spôsobilosť lietadiel, vykonávanie leteckej dopravy a leteckých prác. Zoznam platnej legislatívy nájdete na tejto stránke.

Bezpilotným lietadlom (ďalej aj “UAV” – Unmanned Aerial Vehicle) sa rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota na palube (§7 leteckého zákona). Bezpilotné lietadlá sa delia na:

  • autonómne lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo, ktoré neumožňuje zásah pilota do riadenia letu),
  • diaľkovo riadené lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo riadené zo stanice osoby, ktorá takéto lietadlo ovláda, a takáto stanica nie je na palube diaľkovo riadeného lietadla),
  • modely lietadiel (tzn. bezpilotné lietadlo používané bez obchodného zámeru len na športové, súťažné alebo rekreačné účely).

Vo všetkých prípadoch sa vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky uplatňuje povinnosť prevádzkovať lietadlo iba v súlade s podmienkami a požiadavkami platnými pre využívanie vzdušného priestoru a dôsledná separácia lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (bez ohľadu na ich hmotnosť) od pilotovaných lietadiel!

 

Všetko o legislatíve nájdete na tomto odkaze:

http://letectvo.nsat.sk/letova-prevadzka/lietadla-sposobile-lietat-bez-pilota/

 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/sign-up_en